Spekter Pluss er et arbeidsmarkedstiltak for arbeidstakere som trenger tilrettelagt arbeid eller som trenger å styrke sine muligheter for å komme tilbake i arbeid / utdanning.

Bedriften har et tett samarbeid med NAV og tilbyr:

VTA
Varig tilrettelagt arbeid

AFT
Arbeidsforberedende trening

Bedriften har et tett samarbeid med Vestland Fylkeskommune og de videregående skolene i Bergen og tilbyr:

PP
Praksisplasser for elever i videregående skole med særskilte behov

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår virksomhet og tjenester.