Spekter Pluss er godkjent som tiltaksarrangør av NAV for arbeidsmarkeds-tiltakene ”Varig tilrettelagt arbeid” (VTA) og ”Arbeidsforberedende trening”(AFT). Velferdstjenestene utføres på oppdrag for, og i nært samarbeid med NAV og Bergen kommune. ”Praksisplass for elever i videregående skole med særskilt behov” utføres på oppdrag fra Vestland fylkeskommune og i nært samarbeid med de enkelte videregående skolene i Bergen.

Arbeidssøker

En mann og en kvinne som snakker sammen

Hos Spekter Pluss vil arbeidssøker møte en hyggelig veileder som kartlegger hans eller hennes kompetanse, ressurser og interesser i forhold til muligheter i arbeidslivet. Den første tiden vil være en generell avklarings- og utprøvingsfase.

Gjennom veiledning og trening både på arbeidsmessige og sosiale ferdigheter, vil arbeidssøker finne fram til de riktige arbeidsoppgavene og dermed få en avklaring i forhold til arbeid og/eller utdanning.

Spekter Pluss gir arbeidssøker en individuell handlingsplan og en fast kontakt-person i bedriften. Den individuelle handlingsplanen utarbeides i samarbeid med arbeidssøker, bedrift og NAV.

Arbeidstaker får utlevert en håndbok når han eller hun begynner i bedriften. Håndboken skal være et hjelpemiddel til å orientere seg på arbeidsplassen. Den har til formål å informere arbeidstakerne om hvilke rettigheter og plikter man har, hva som skjer mens man har plass i bedriften og de interne rutiner og regler som gjelder ved Spekter Pluss AS. Håndboken gir dermed også en innføring i arbeidslivets regler og normer. Den er ment å være et oppslagsverk til daglig bruk.

En person som lager en sandwichEt godt arbeidsmiljø har vår høyeste prioritet. Vi arbeider kontinuerlig for å bygge og opprettholde gode samarbeidsforhold og skape trivsel og glede på arbeidsplassen. Alle ansatte er involverte i dette arbeidet.

På denne måten skaper vi også trygge arbeidsplasser.

Ta kontakt med oss i dag!