Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Har du en yrkeshemming som gjør at du trenger tilrettelagt arbeid? Da kan vi være rett arbeidsplass for deg! Alle som mottar uføretrygd kan søke om fast arbeidsplass hos oss. Hva kan vi gjøre for deg?

 • Tilrettelegge arbeidsplassen og oppgavene i forhold til dine individuelle behov og forutsetninger.
 • Gi deg individuell opplæring slik at du kan tilegne deg nye ferdigheter.
 • Gi deg mulighet til personlig utvikling.
 • Gi deg tett oppfølging og veiledning, slik at du føler deg trygg i arbeidssituasjonen.
 • Gi deg mulighet til å bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv.
 • Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.
 • Tilby mulighet for fast ansettelse etter endt prøvetid i henhold til arbeidsmiljølovens regler.

Hos oss kan du velge mellom forskjellige typer arbeid, alt etter hva som passer for deg.

Vi tilbyr arbeidsoppgaver innen følgende områder:

 • Vaktmesteroppgaver
 • Pakking og montering
 • Småindustri
 • Kantinetjenester

Synes du dette høres interessant ut? Da kan du ta kontakt med oss for en avtale om en uforpliktende
omvisning. Hvis du har bestemt deg for å søke arbeid hos oss, tar du kontakt med NAV -kontoret der du bor. De vil hjelpe deg med å skrive søknad. Etter at vi har fått søknaden din fra NAV, tar vi kontakt med deg.

Arbeidssøker

Hos Spekter Pluss vil arbeidssøker møte en hyggelig veileder som kartlegger hans/hennes kompetanse, ressurser og interesser i forhold til muligheter i arbeidslivet. Den første tiden vil være en generell avklarings- og utprøvingsfase.

Gjennom veiledning og trening både på arbeidsmessige og sosiale ferdigheter, vil arbeidssøker finne fram til de riktige arbeidsoppgavene og dermed få en avklaring i forhold til arbeid og/eller utdanning.

Spekter Pluss gir arbeidssøker en individuell handlingsplan og en fast kontakt-person i bedriften. Den individuelle handlingsplanen utarbeides i samarbeid med arbeidssøker, bedrift og NAV.

Arbeidstaker får utlevert en håndbok når han/hun begynner i bedriften. Håndboken skal være et hjelpemiddel til å orientere seg på arbeidsplassen. Den har til formål å informere arbeids-takerne om hvilke rettigheter og plikter man har, hva som skjer mens man har plass i bedriften og de interne rutiner og regler som gjelder ved Spekter Pluss AS. Håndboken gir dermed også en innføring i arbeidslivets regler og normer. Den er ment å være et oppslagsverk til daglig bruk.

Et godt arbeidsmiljø har vår høyeste prioritet. Vi arbeider kontinuerlig for å bygge og opprettholde gode samarbeidsforhold og skape trivsel og glede på arbeidsplassen. Alle ansatte er involverte i dette arbeidet. På denne måten skaper vi også trygge arbeidsplasser.

Våre arbeidsmarkedstiltak

Spekter Pluss er godkjent som tiltaksarrangør av NAV for arbeidsmarkeds-tiltakene ”Varig tilrettelagt arbeid” (VTA) og ”Arbeidspraksis i skjermet virksomhet”(APS). Velferdstjenestene utføres på oppdrag for, og i nært samarbeid med NAV og Bergen kommune. ”Praksisplass for elever i videregående skole med særskilt behov” utføres på oppdrag fra Vestland fylkeskommune og i nært samarbeid med de enkelte videregående skolene i Bergen.