Trenger du hjelp til å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller udanning? Hvis du er usikker på dine yrkesmessige forutsetninger kan tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging hos oss være det riktige for deg.

Hva kan vi gjøre for deg?

 • Prøve ut dine muligheter på arbeidsmarkedet
 • Lage et opplegg basert på dine egne ønsker, ressurser og utviklingsbehov
 • Gi deg bred og tett oppfølging
 • Bidra til at du kan utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter
 • Bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv
 • Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.
 • Gi deg tilpasset opplæring innen for eksempel basisferdigheter, personlig økonomi og jobbsøking
 • Karriereveiledning
 • Arbeidspraksis i ordinær bedrift

Man og kvinner snakker sammen på kontoretI en tidsbegrenset periode hos oss går du gjennom et individuelt tilpasset program. Dette vil være nyttig når du senere skal gjøre viktige valg i forhold til arbeidsliv og / eller videre utdanning. Det styrker muligheten til å lykkes med å realisere ditt ønske om å komme i jobb eller videre utdanning.

AKTIVITET – FELLESSKAP – SELVFØLELSE – GLEDE
Gjennom aktivitet og felleskap ønsker vi å bidra til at du får mer tro på deg selv og oppleve glede og mening.

Vi kan tilby deg arbeidspraksis innen disse områdene:

 • Vaktmesteroppgaver
 • Kantinedrift
 • Lager / logistikk
 • Omsorgsarbeid

Synes du dette høres interessant ut?

Da kan du ta kontakt med din saksbehandler på ditt lokale NAV-kontor som er innsøkende instans.

Du kan også ta kontakt med oss direkte og be om en uforpliktende omvisning i forkant av en ev. innsøking.