Småindustri

Kontakt oss

Lær mer om våre tjenester

Den produksjonsbaserte delen av virksomheten er lokalisert i egne lokaler. Vi påtar oss produksjonsoppgaver som underleverandør til andre bedrifter, i tillegg til at vi har vårt eget produkt, Breisteinsålen.

Alt arbeidet utføres av våre arbeidstakere under tilsyn og veiledning av våre dyktige arbeidsledere. De tilrettelegger og sørger for all nødvendig opplæring og sikrer at vårt kvalitetsløfte blir ivaretatt.

Annen produksjon

Spekter Pluss påtar seg å utføre enkle produksjons- eller bearbeidingsoppgaver etter bestilling og i henhold til kundenes beskrivelser. Arbeidet er variert og kan omfatte flere typer produkter.

Vi kan arbeide både med plast, tre og metall. Oppdragene har normalt lang varighet, men kan også preges av kortsiktighet og variasjon. Som eksempler kan nevnes at vi bøyer plastlister til kontorstolproduksjon og produserer opphengskroker til himlingsløsninger. Felles for all vår produksjon er høye krav til nøyaktighet og kvalitet. Oppgavene er utfordrende og lærerike.

Ønsker du å jobbe med produksjonsoppgaver, skal du etter en opplæringsperiode kunne arbeide effektivt og bruke tilgjengelige hjelpemidler/ produksjonsredskaper på en sikker måte. Arbeidsleder vil bistå med opplæring og veiledning slik at du får en forståelse for rutiner som gjelder for arbeidet. Du vil få trening i å samarbeide med kolleger og vil lære å møte kunder på en respektfull og høflig måte. Du vil få tildelt produksjonsoppgaver ut fra dine egne forutsetninger og interesser.

Har du spørsmål rundt småindustri?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

  Kontakt oss