Bedriftens virkeområde

Kontakt oss

Vi jobber tett mot et felles mål

Hovedmålsettingen med virksomheten er å tilrettelegge arbeidsplasser for yrkeshemmede. Alle som arbeider i bedriften, får delta i et fellesskap og får tilbud om meningsfulle arbeidsoppgaver.

Spekter Pluss framstiller varer og tjenester for det ordinære bedriftsmarkedet. Gode rutiner og arbeidsprosesser sikrer høy kvalitet i produksjonen. Vi tilbyr mange ulike arbeidsoppgaver innen vaktmestertjenester, småindustri, pakke- og monteringsarbeid og kantinedrift. Vi framstår som konkurranse- og leveringsdyktige.

Arbeidsoppgavene i Spekter Pluss utføres i nært samarbeid med våre dyktige arbeidsledere og attføringskonsulenter. Arbeidsleder er arbeidssøkerens nærmeste overordnet. Alle får opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid som man må kjenne til på arbeidsplassen. Videre gis arbeidssøker en grundig innføring i hvilke rettigheter og plikter hun/han har i bedriften. Faste rutiner sikrer at alle får påvirkning på egen arbeidssituasjon og utvikling.

Det er en viktig målsetting at Spekter Pluss oppleves som en trivelig arbeidsplass.

Vårt motto er å gi mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for mer informasjon om vår virksomhet og tjenester.

  Kontakt oss