Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kontakt oss

Lær mer om AFT

Trenger du hjelp til å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning? Hvis du er usikker på dine yrkesmessige forutsetninger kan tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging hos oss være det riktige for deg.

Hva kan vi gjøre for deg?

I en tidsbegrenset periode hos oss går du gjennom et individuelt tilpasset program. Dette vil være nyttig når du senere skal gjøre viktige valg angående arbeidsliv og/eller videre utdanning. Det styrker muligheten til å lykkes med å realisere ditt ønske om å komme i jobb eller videre utdanning.

Dette betyr at all praksis og opplæring skjer internt i vår organisasjon, og gir deg en trygg og støttende ramme for å utvikle dine ferdigheter.

(AFT) Hva kan vi gjøre for deg?

 • Prøve ut dine muligheter på arbeidsmarkedet

 • Lage et opplegg basert på dine egne ønsker, ressurser og utviklingsbehov

 • Gi deg bred og tett oppfølging

 • Bidra til at du kan utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter

 • Bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv

 • Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og ernæring

 • Gi tilpasset opplæring innen for eksempel basisferdigheter, personlig økonomi og jobbsøking

 • Karriereveiledning

 • Intern arbeidspraksis hos Spekter Pluss

Aktivitet – Fellesskap – Selvfølelse – Glede

Gjennom aktivitet og felleskap ønsker vi å bidra til at du får mer tro på deg selv og oppleve glede og mening.

Intern arbeidspraksis innen disse områdene hos Spekter Pluss:

(AFT) Vi kan tilby deg arbeidspraksis innen disse områdene:

 • Vaktmesteroppgaver

 • Kantinedrift

 • Lager/logistikk

 • Omsorgsarbeid

Synes du dette høres interessant ut?

Da kan du ta kontakt med din saksbehandler på ditt lokale NAV-kontor som er innsøkende instans.

Ønsker du å lære mer om arbeidsforberedende trening?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

  Kontakt oss