Tiltak for arbeidssøkere

Vi hjelper deg på veien til en givende hverdag

Kontakt oss

Kartlegg dine muligheter

Spekter Pluss er godkjent som tiltaksarrangør av NAV for arbeidsmarkeds-tiltakene «Varig tilrettelagt arbeid» (VTA) og «Arbeidsforberedende trening» (AFT). Velferdstjenestene utføres på oppdrag for, og i nært samarbeid med NAV og Bergen kommune.

«Praksisplass for elever i videregående skole med særskilt behov» utføres på oppdrag fra Vestland fylkeskommune og i nært samarbeid med de enkelte videregående skolene i Bergen.

Arbeidssøker

Hos Spekter Pluss vil arbeidssøkere møte en hyggelig veileder som kartlegger deres kompetanse, ressurser og interesser med tanke på muligheter i arbeidslivet.

Gjennom veiledning og trening både på arbeidsmessige og sosiale ferdigheter, vil arbeidssøkere finne fram til de riktige arbeidsoppgavene og dermed få en avklaring angående arbeid og/eller utdanning.

Spekter Pluss gir arbeidssøkere en individuell handlingsplan og en fast kontakt-person i bedriften. Den individuelle handlingsplanen utarbeides i samarbeid med arbeidssøker, bedrift og NAV.

Arbeidstakere får utlevert en håndbok når han eller hun begynner i bedriften. Håndboken skal være et hjelpemiddel til å orientere seg på arbeidsplassen. Den har som formål å informere arbeidstakerne om hvilke rettigheter og plikter de har, hva som skjer mens man har plass i bedriften, og de interne rutiner og regler som gjelder ved Spekter Pluss AS. Håndboken gir dermed også en innføring i arbeidslivets regler og normer. Den er ment å være et oppslagsverk til daglig bruk.

Et godt arbeidsmiljø har vår høyeste prioritet. Vi arbeider kontinuerlig for å bygge og opprettholde gode samarbeidsforhold og skape trivsel og glede på arbeidsplassen. Alle ansatte er involverte i dette arbeidet.

På denne måten skaper vi også trygge arbeidsplasser.

Våre tiltak

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Har du en yrkeshemming som gjør at du trenger tilrettelagt arbeid? Vi hjelper deg

Les mer

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Trenger du hjelp til å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning?

  Les mer

Praksisplass for elever (PP)

For yrkeshemmede elever i den videregående skolen som ønsker å vite mer om jobbmuligheter.

  Les mer

Ønsker du å lære mer om våre tiltak?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

  Kontakt oss