Industriplast er godt fornøyd med Spekter Pluss

– De gjør en samvittighetsfull jobb. Vi får alltid det vi ber om og det er aldri noen problemer med dem. Samarbeidet fungerer bra og tilfredsstiller både våre og våre kunders tilfredshet.

Elias Eriksen
Daglig leder, Industriplast

Industriplast AS produserer et bredt spekter av plastprodukter. De utfører i hovedsak maskinelle operasjoner, men har også behov for manuelt etterarbeid. Dette arbeidet har de i mange år satt bort til produksjonsavdelingen hos Spekter Pluss.

Daglig leder i Industriplast, Elias Eriksen, beskriver Spekter Pluss som en pålitelig og stabil underleverandør som alltid leverer etter avtale.

Godt og langvarig samarbeid

Spekter Pluss har utført produksjonsoppgaver for Industriplast i omkring 30 år. Eriksen beskriver dem som en allsidig aktør som kan dekke de fleste av deres behov knyttet til etterarbeid.

– De gjør mye forskjellig for oss. Det kan være pakking, kapping og bunting. De gjør mye bøyearbeid og har også gjort dreiearbeid, forteller han.

Samarbeidet er sømløst. Ettersom de har jobbet sammen over lang tid, kjenner de to bedriftene hverandre og hverandres behov godt. Spekter Pluss utfører alle sine oppgaver fra egne lokaler og dette fungerer fint for begge parter.

– Vi produserer produktene i våre lokaler og sender dem til Spekter Pluss for etterarbeid der. Når arbeidet er utført, sendes de tilbake til oss. De er en del av vår produksjonssyklus, forteller Eriksen.

– Tilfredsstiller både våre og våre kunders tilfredshet

Om arbeidet Spekter Pluss leverer har Eriksen bare gode ord å komme med.

– De gjør en samvittighetsfull jobb. Vi får alltid det vi ber om og det er aldri noen problemer med dem. Samarbeidet fungerer bra og tilfredsstiller både våre og våre kunders tilfredshet.

Ettersom mange av produktene til Industriplast er basert på skreddersøm, hender det ofte at det dukker opp logistikkspørsmål eller er ting som må avklares. I disse tilfellene har de dialog med arbeidsledere på ulike avdelinger hos Spekter Pluss. Ifølge Eriksen fungerer kommunikasjonen bra med alle involverte.

Godt fornøyd med arbeidet Spekter Pluss utfører

På vegne av Industriplast har Eriksen ingen problemer med å anbefale Spekter Pluss til andre virksomheter med behov for ekstra arbeidskraft.

– Jeg kan absolutt anbefale dem videre. Vi er godt fornøyd. De er alltid til å stole på og stiller opp når de behøves, sier han.

Han synes arbeidet bedrifter som Spekter Pluss utfører er både viktig og meningsfullt.

– De er en bedrift med en fin rolle når det kommer til å sysselsette de som ellers ikke ville vært i arbeid. Nå har de utført oppgaver for oss i mange år, og jeg ser jo at de elsker jobben sin og er stolte av arbeidet de leverer. Det er også fint for oss å være en del av, avslutter Eriksen.

Trenger din bedrift hjelp med ulike produksjonsoppgaver? Kontakt oss for en prat om hvordan vi kan bistå dere.

0