Hovedmålsettingen med virksomheten er å tilrettelegge arbeidsplasser for yrkeshemmede.

Alle som arbeider i bedriften får delta i et fellesskap og får tilbud om meningsfulle arbeidsoppgaver.

Person som kutter såle fra stoff

Spekter Pluss framstiller varer og tjenester for det ordinære bedriftsmarkedet. Gode rutiner og arbeidsprosesser sikrer høy kvalitet i produksjonen. Vi tilbyr mange ulike arbeidsoppgaver innen vaktmestertjenester, småindustri, pakke- og monteringsarbeid og kantinedrift. Vi framstår som konkurranse- og leveringsdyktige.

Arbeidsoppgavene i Spekter Pluss utføres i nært samarbeid med våre dyktige arbeidsledere ogattføringskonsulenter. Arbeidsleder er arbeidssøkerens nærmeste overordnet. Alle får opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid som man må kjenne til på arbeidsplassen. Videre gis arbeidssøker en grundig innføring i hvilke rettigheter og
plikter hun/han har i bedriften. Faste rutiner sikrer at alle får påvirkning på egen arbeidssituasjon og utvikling.

Det er en viktig målsetting at Spekter Pluss oppleves som en trivelig arbeidsplass.

Vårt motto er å gi mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

 

Lurer du på noe? Kontakt oss i dag!