Spekter Pluss har tradisjoner og framstår som en veldrevet virksomhet. Bedriften ble etablert allerede i 1991 under navnet Breistein Industrier AS og holder til på Nyborg i Åsane. Bergen kommune står som eier av bedriften.

Spekter forteller at vi har stor bredde både når det gjelder kompetanse, produkter/tjenester og muligheter som åpner seg for de som er på tiltak hos oss.

Pluss står for kvalitet og det positive arbeidet som gjøres i bedriften for å hjelpe deg som er i arbeid eller på tiltak hos oss.

Spekter Pluss har 15 ordinært ansatte (veiledere og
administrasjon) og ca. 70 arbeids- og praksisplasser.

Spekter Pluss er tildelt eQuass-sertifisering (European Quality Assurance for Social Services) for å oppfylle for å oppfylle kvalitetsstandarden for leverandører av velferdstjenester.

Vil du finne ut mer om oss?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.