• NAV

• Arbeidssamvirkenes Landsforening

• Arbeidstilsynet • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

• Deltasenteret • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

• Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)

• Mental Helse • Norges Handikapforbund (NHF)

• Norsk Narkotikapolitiforening

• Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

• Regjeringen.no (Odin)

• Rådet for psykisk helse

• Statens råd for funksjonshemmede

• eQuass