eQuass logo

De ansatte i Spekter Pluss har sammen utviklet og implementert et kvalitetssystem basert på prinsippene i den europeiske kvalitetsstandarden European Quality Assurance for Social Services (eQuass). Dette er envirksomhetsmodell for kontinuerlig forbedring av bedriftens tjenester med målsetting om å framstå som en fremragende virksomhet i bransjen.

Om eQuass

• Et gyldig, pålitelig og helhetlig sertifiseringssystem
• Sikrer et grunnivå av ytelse på alle nøkkelverdiene
• Sikrer kvalitet i tjenestene
• Et operasjonelt kvalitetssystem
• Europeisk anerkjennelse
• Et solid utgangspunkt for utvikling mot fremragende virksomhet.

Gjennom dokumentasjon kan Spekter Pluss vise hvordan bedriften forholder
seg til alle kriteriene i eQuass. Standarden er en sjekkliste. Organisasjonen
kan vise at rutiner og dokumentasjon er kjent av de ansatte og brukes i den
daglige driften, og at de ansatte har et eierforhold til rutinene. Vi har
kvalitetssikret våre velferdstjenester for å møte tiltaksdeltakernes og
kundens krav og slik at vi dekker egne behov.

Spekter Pluss forplikter seg til

• De som er på tiltak i bedriften sikres mulighet til å bedre sin livskvalitet
ved å delta i samfunnsbaserte aktiviteter
• Det offentlige støtteapparatet får trygghet for at vi leverer kvalitet i henhold
til kravene
• Bedriften sikrer at velferdstjenestene utvikles over tid og kan leveres i
henhold til behovet i samfunnet