Praksisplass for elever (PP)

Praksisplass for elever i videregående skole med særskilte behov (PP)

Er du yrkeshemmet elev i den videregående skolen og ønsker å vite mer om dine muligheter for å komme i jobb? Er du usikker på hvordan du klarer å tilpasse deg på en arbeidsplass? Da har Spekter Pluss med stor sannsynlighet riktig arbeidspraksis og kunnskap til å hjelpe deg.                            

Hva kan vi gjøre for deg?

  • Etablere en arbeidspraksis tilpasset dine behov og forutsetninger
  • Kartlegge din arbeidsevne og sosial tilpasningsevne på arbeidsplassen
  • Sørge for tett oppfølging fra skole, bedriftens pedagogiske personale og dyktige arbeidsledere
  • Mulighet til å utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter
  • Et trygt og inkluderende arbeidsliv

Studenter i klasserommet som skriver notater

Spekter Pluss har inngått avtale med Vestland Fylkeskommune om praksisplasser for elever i videregåendeskole med særskilt behov. Vår lange erfaring med slik kartlegging samkjøres med målsettingen i den individuelle læreplanen fra skolen, som er retningsgivende for arbeidet. Når perioden med praksisplass er avsluttet, blir det utarbeidet en sluttrapport som sendes til skolen.

I Spekter Pluss kan vi tilby deg arbeidsutplassering innen følgende områder:

Synes du dette høres interessant ut?

Da kan du ta kontakt med din pedagogiske leder i den videregående skolen og be om at en plass hos oss blir vurdert. Etter at skolens representant har kontaktet oss, kaller vi deg inn til samtale og omvisning slik at vi kan avtale et opplegg som passer for deg. Omvisning kan for øvrig gjennomføres når som helst etter avtale med vår attføringskonsulent.