Har du behov for våre produkter og tjenester? Prøv oss! Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med. Enten det er en stor eller liten jobb løser vi det meste til konkurransedyktige priser.

Tjenesteyting
Spekter Pluss påtar seg serviceoppdrag for næringsvirksomheter i Bergensområdet. Disse oppdragene utføres av våre arbeidstakere. Alt arbeidet foregår under tilsyn og veiledning av våre dyktige arbeidsledere. De tilrettelegger, forestår all nødvendig opplæring og sikrer at vårt kvalitetsløfte ivaretas. Vi kan tilby følgende arbeidsoppgaver innen servicerettet virksomhet:

Vaktmesteroppgaver

Pakking og montering

Småindustri

Kantinedrift