Avhengig av dine evner og kvalifikasjoner finner vi fram til og tilrettelegger med arbeidsoppgaver som gir deg mulighet til læring og utvikling. Arbeidsoppgavene foregår i bedriftens lokaler eller i vårt nærområde, og omfatter både tjenesteyting og tradisjonelt produksjonsarbeid.

Klikk på linkene under for å gå direkte til de forskjellige arbeidsarenaene:

Kantinedrift

Småindustri/annen produksjon

Vaktmesteroppgaver

Småindustri/Breisteinsålen

Pakking og montering